Goede voornemens

Goede voornemens sneuvelen sneller dan de bomen bij een hevige voorjaarsstorm. Telkens weer nemen we ons voor bij het start van het nieuwe jaar, of wanneer op jouw verjaardag je nieuwe levensjaar begint, om het dit jaar anders aan te pakken. Het is een moment van even stilstaan bij wat is geweest en bij wat komen zal, of wat we verwachten dat zal gebeuren. We zijn voluntaristisch en kijken hoopvol het nieuwe jaar tegemoet, er vast van overtuigd dat we niet in dezelfde valkuilen zullen trappen.

En toch, we zijn vier weken ver in het nieuwe jaar en zijn al vervallen in oude gewoonten die zo zijn ingesleten dat enkel de wil tot veranderen niet sterk genoeg blijkt te zijn om tot nieuwe gewoonten te vervellen. Tot de populairste goede voornemen behoren meer gaan sporten, minder of niet meer roken, gezonder eten, meer me-time, …. We zijn ambitieus in onze voornemens en mikken hoog.  En ja, dan val je al vlug van die ladder van goede intenties. Het is daarom goed om jouw doelstellingen bij te schaven en ze SMART te maken. 

SMART is een term uit de managementwereld en betekent: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Laten we Goede Voornemens even toetsen aan elk van die begrippen.

Een vaag voornemen als gezonder gaan eten, wordt al een stuk haalbaarder als je je zou voornemen om minstens 1 keer per week vis te eten. De actie is uiteraard meetbaar omdat het heel concreet is. Het is acceptabel omdat je weet dat vis gezond is, sommige soorten zijn ook niet duur en vooral ook duurzaam gevangen. Deze actie is realistisch omdat het geen overdreven grote moeite kost om dit te realiseren. Zelfs als je geen grote visliefhebber is 1 vismaaltijd per week haalbaar. Het aspect tijdgebonden is belangrijk: 1 keer per week vis eten geeft je een duidelijke tijdsindicatie en kan niet op de lange baan worden geschoven.

Het aangehaalde voorbeeld kun je makkelijk in je eentje uitvoeren en is dus vooral gericht op het individu. Voornemens die een sociaal aspect hebben zijn moeilijker uit te voeren. Je zou je kunnen hebben voorgenomen om dagelijks een praatje te maken. Verbinding maken met anderen, niet enkel met bekenden, is immers goed voor onze moraal, verbetert ons humeur en geeft het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap. Nu is het niet evident voor elke mens om deze stap te zetten want niet iedereen voelt die behoefte aan verbondenheid. Sommige mensen kijken ook raar op wanneer jij zomaar spontaan tegen hen praat.

Of nam jij je voor om meer bewust te gaan leven? De meer psychologisch georiënteerde voornemens blijken ook heel vaak snel terug losgelaten te worden.  Nochtans blijkt verwondering om kleine dingen (een mooie zonsondergang, het ontluiken van de voorjaarsbloemen in je tuin, het gezang van de lijster of de karekiet, de schoonheid van een kunstwerk) een goed tegengif voor somberheid en navelstaren. Je minder laten leiden door de rush van het leven en bewust in het hier en nu genieten, het is voor velen een niet lang vol te houden Goed Voornemen.

Het komt er dus op aan om jouw lijstje van Goede Voornemens goed te kiezen zodat je ze langer vol kunt houden.  Het is zoals je todo-lijstje op het werk of tijdens je studiejaren. Wanneer je te ambitieus bent en niet alle opgelijste acties af kunt vinken, raak je ontmoedigd.

Liever 1 Goed Voornemen gerealiseerd, dan 10 niet afgevinkt op jouw Goede Voornemenslijstje. Succes ermee!

Foto door Bich Tran


Martine Meire

Martine Meire

Martine Meire heeft, vanuit haar engagement als cultuurwerker, vooral aandacht voor erfgoed en cultuur in haar thuisstad Oostende en de wereld. Meer over Martine Meire

U wilt reageren op deze blogpost? Dat kan op onze facebookpagina!

Vindt u wat u net las interessant? Overweeg dan om u in te schrijven op de nieuwsbrief van deze blog en ontvang een e-mail telkens iets nieuws verschijnt.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com